Úvod

V odborné ordinaci se zabývám:

Neurologií v celé šíři se zaměřením na pohybový systém.

Ambulance bolesti ovlivněním bolesti jak u akutních, tak i u chronických bolestí.

Manuální medicina, je komplexní pohled na poruchy pohybového systému, z hlediska diagnostiky a léčby bolestí páteře, hlavy, velkých kloubů končetin, funkčními poruchami celého hybného systému, stavy po úrazech a operacích páteře a končetin.

Akupunkturou, aplikace akupunktury tělové, ušní akupunktury, moxování.

Raindrop technikou, která je účinnou a neinvazivní metodou, která využívá protizánětlivých vlastností několika klíčových esenciálních olejů.

Psychosomatickou medicinou hledání možné příčiny onemocnění ve spolupráci s pacientem.

Rehabilitace


Ordinace

Ordinace

Ordinace
Ordinace

Vyrobil Arxon