Masáž zvukem tibetské zpívající mísy

Masáž zvukem tibetských mís je speciální druh zvukové terapie. Během terapie zůstáváte oblečení a zpívající mísy vám jsou rozeznívány přímo na těle.

Co je masáž zvukem?

Masáž zvukem tibetských mís je speciální druh zvukové terapie. Zpívající mísa vám je pokládána přímo na tělo, kde jí terapeut rozeznívá. Během takové seance zůstáváte zcela oblečení. Uklidňující zvuky a jemné vibrace vydávané zpívající mísou navozují pocit vnitřní pohody a rovnováhy a zároveň umožňují velmi efektivní a hlubokou zvukovou relaxaci. Ve stavech hluboké relaxace se dostáváme do kontaktu s našimi intuitivními složkami, což nám pomáhá v sobě probudit naši přirozenou sebejistotu a sebedůvěru. Masáž zvukem jemným způsobem uvolňuje a rozpouští napětí a bloky v těle i mysli.

Jak masáž zvukem funguje?

Základním stavebním prvkem lidského těla je buňka a nejjednodušším způsobem jak komunikovat s buňkami je pomocí vibrace. Externí vibrace v buňkách vyvolávají rezonanci shodnou se zdrojem vibrací. Zvuk rozezněné zpívající mísy přiložené na tělo, které se skládá ze 70 % z vody, je touto vodou přenášen, čímž buňky rozechvívá. Zvukové vlny se tak tělem šíří, jako soustředné vlny po hladině vyvolané hozením kamene do vody ve stále větších kruzích. Čistí se tak krev, masírují svaly, orgány a dokonce i kosti. Zároveň se tímto způsobem navozuje hluboká relaxace a orgány se harmonizují a energizují. Všech těch více než 100 biliónů buněk, které jsou stavebním materiálem lidského těla, tak dostává jemnou buněčnou masáž. Vibrace tibetských mís jsou dostatečně klidné na to, aby ztišili nervový systém a zároveň dostatečně silné, aby pronikly hluboko do těla a prostoupily i kostmi. Vibrace proniknou až do míst, kam byste se s rukou a prsty nikdy nedostali a navozují tak léčení, kterého byste jinou cestou jen velice těžko dosáhli.

Historie masáže zvukem tibetské zpívající mísy

Zvuk je na dálném východě, především pak v Nepálu, Indii a Tibetu, dlouho používaným nástrojem. Podle indické mytologie byl člověk stvořen ze zvuku, a tudíž JE zvuk. Postupy zvukové terapie byly vyvinuty před více než pěti tisíci lety za použití nástroje dnes známého jako tibetská zpívající mísa. Jejich původ je zahalen tajemstvím, leč jsou-li mísy použity správně, má jejich zvuk na člověka velmi blahodárný vliv. Rozezněná zpívající mísa je postupně pokládána na různá místa vašeho oblečeného těla. Bohatý alikvotní zvuk pak rozechvívá vaše tělesné tkáně a čistí tělesné tekutiny. Mísu rozeznívám přímo na těle. Zkušený terapeut je schopen navodit hlubokou relaxaci ve velmi krátké době v závislosti na metodě, jakou používá a způsobu, jakým mísy rozeznívá. Během takové hluboké relaxace má tělo možnost plně absorbovat kvality zvuku vydávaného tibetskou mísou a dát tak prostor potřebným změnám na fyzické úrovni.

Některé z účinků masáže zvukem

  • Zvuk masíruje a harmonizuje veškeré buňky v těle.
  • Zvuk v našem těle uvolňuje napětí a bloky.
  • Masáž zvukem zlepšuje sebeléčebný potenciál těla.
  • Zvuková masáž pomáhá jemně detoxikovat vnitřní orgány, čistí krev a ostatní tělesné tekutiny.
  • Má pozitivní vliv na vnímání sebe sama, rozvíjí kreativní schopnosti a činí nás citlivějšími k inspiraci.
  • Probouzí veselou mysl.

Vyrobil Arxon