Rehabilitace

Rehabilitační vyšetření odborným lékařem, včetně doporučení komplexní léčby

 • použití nejrůznějších druhů cílené reflexní léčbě na neurofysiologickém podkladě,
 • Rehabilitační léčení prováděné diplomovanými fyzioterapeuty individuální formou
 • Pod vedením odborného lékaře používají naši fyzioterapeuté široké spektrum druhů rehabilitační léčby se zaměřením na jednotlivé poruchy hybného systému včetně bolestí páteře např. léčebný tělocvik, cvičení na velkých míčícha dalších pomůcek, relaxační cvičení atd.
 • Speciální terapeutické techniky míčkování, reflexní masáže a jiné, různé druhy elektroléčby.
 • Příjemné prostředí můžete využít také ke klasickým masážím, relaxacím s aromaterapií.
 • Léčebná tělesná výchova individuální formou, zaměřená na nácvik správného držení těla, nápravu plochonoží, posilování oslabených svalů, strečink na svaly zkrácené. Využíváme při nich různé terapeutické pomůcky.

Léčebná tělesná výchova je zaměřená:

 • na správné držení těla
 • na nápravu skolios
 • na nápravu plochonoží
 • předcházení bolestem zad - cvičením
 • na posilování a strečink
 • na cvičení po úrazech
 • na cvičení po cévních mozkových příhodách
 • na cvičení po operacích meziobratlových plotének
 • celková kondiční cvičení
 • cvičení při bolestech zad
 • LTV s pomůckami (theraband, overball, velký míč)
  • korekční cvičení
 • LTV při vadném držení těla (instruktáž i pod dohledem)
 • LTV podle metody L. Mojžíšové
 • senzomotorické cvičení (labilní plošiny)
 • facilitační techniky

Fyzikální terapie

 • klasické a reflexní, periostové masáže
 • měkké a mobilizační techniky (páteř, končetiny)
 • elektroléčba
 • léčení bolestivých bodů na podkladě neuroreflexních mechanismů

Vyrobil Arxon